Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Σχέδια Χορηγιών

Σχέδια Χορηγιών

2.000 αιτήσεις μέσα σε τρεις μήνες για αξιοποίηση του σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών

Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον των πολιτών για το σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, με τον προϋπολογισμό των €30 εκατ. που διατέθηκε για τις ανάγκες της τρέχουσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, να εξαντλείται σε λιγότερο από τρεις μήνες. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (YEEB), κατόπιν συνεννόησης με τη ΓΔ ΕΠΣΑ ως διαχειριστική αρχή των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων, έλαβε την απόφαση για αύξηση του προϋπολογισμού στα €35 εκατ. ώστε να ικανοποιήσει ακόμη περισσότερες αιτήσεις, με τα επιπλέον €5 εκατ. επίσης να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μέρες. Το σύνολο των αιτήσεων ξεπέρασε τις 2.000.  Η παραλαβή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι να  υποβληθούν αιτήσεις που θα καλύψουν τον πιο πάνω διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις κατοικίες» προκηρύχθηκε από το YEEB στις 9 Μαρτίου 2021, με στόχο τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών. Πρόκειται για ένα πολύ γενναιόδωρο σχέδιο, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να εναρμονίσουν τις οικίες τους με τις σύγχρονες τάσεις της πράσινης ανάπτυξης, λαμβάνοντας κρατική χορηγία. Καλύπτει θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών, φωτοβολταϊκών, κλιματιστικών, μπαταριών αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας κ.ά. Το ποσοστό χορηγίας στην παρούσα πρόσκληση ήταν αυξημένο σε σχέση με προηγούμενες προκηρύξεις και ανήλθε στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, μία εξαιρετικά σημαντική βοήθεια για τον μέσο πολίτη, ενώ στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξήθηκε στο 80%, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους.

Το μέγεθος του ενδιαφέροντος των πολιτών κάνει το ΥΕΕΒ να πιστεύει πως η πολιτική του για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, η οποία μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 60%, με ανάλογη ετήσια εξοικονόμηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αποδίδει.

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των πολιτών, το σχέδιο θα προκηρυχθεί εκ νέου μόλις ξεκαθαρίσουν οι αιτήσεις που έχουν παραληφθεί κατά την παρούσα πρόσκληση. Το YEEB έχει λάβει έγκριση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για μία συνολική χρηματοδότηση ύψους €70 εκατ. για να δοθούν ως κίνητρα μέσω των σχεδίων χορηγιών για αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης οικιών, εκ των οποίων κατά την πρώτη προκήρυξη έχει διαθέσει τα μισά.

Επίσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, αναμένεται να προκηρυχθεί το αντίστοιχο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, δήμων, κοινοτήτων και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συνολικής δαπάνης €40 εκατ., ποσό το οποίο θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Τρέχουν» άλλα 2 σχέδια για ΑΠΕ & ΕΞ.Ε

Υπενθυμίζεται πως όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε μεμονωμένες επενδύσεις οι οποίες αφορούν είτε θερμομόνωση οροφής είτε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είτε αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα/πλαισίων, μπορούν να αξιοποιήσουν τα σχέδια χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞ.Ε τα οποία βρίσκονται σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2021. Το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού των σχεδίων ανέρχεται σε €7,7 εκατ. ευρώ και θα καλύψει τις αιτήσεις 5.500 πολιτών για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκατάσταση ή αντικατάσταση θερμοσίφωνα στις οικίες τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προβούν σε επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης. Τα δύο σχέδια έχουν δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις, ενώ έχει διπλασιαστεί η επιχορήγηση στις ορεινές περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε., εκτιμάται ότι μία επένδυση θερμομόνωσης οροφής κατοικίας μπορεί να αποσβεστεί σε τρία χρόνια, μία επένδυση φωτοβολταϊκού συστήματος σε περίπου πέντε χρόνια και μία επένδυση εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά €170 ετησίως και να αποσβεστεί σε πέντε χρόνια.

 

 

                                

Σχετικά Άρθρα