Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Γραφείο Τύπου Υπουργού

Ενημέρωση

Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην έναρξη της Εβδομάδας Βιομηχανίας 2023

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω όλους εδώ, σε αυτή τη σεμνή τελετή για την έναρξη της Εβδομάδας Βιομηχανίας 2023, η οποία πραγματοποιείται φέτος για 4η συνεχή χρονιά και έχει πλέον καταστεί θεσμός.

Αυτή, πρέπει να σημειώσω, ήταν και η επιδίωξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Να θεσπιστεί δηλαδή και να αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, μια εβδομάδα με δράσεις και μηνύματα για τη βιομηχανία στην Κύπρο, στο πλαίσιο και της ευρύτερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τομέα στην οικονομία της Ευρώπης, καθιέρωσε τις μέρες βιομηχανίας με σκοπό να τον προβάλει και να τον αναδείξει.

Στην Κύπρο η αρχή δόθηκε με την υιοθέτηση της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής 2019-2030, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2019. Απώτερος στόχος μας, η δημιουργία μιας εύρωστης, ευέλικτης, έξυπνης και τεχνολογικά ανεπτυγμένης βιομηχανίας, με συναφείς υπηρεσίες, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Αξίζει, λοιπόν, να αναφερθεί ότι παρά τις μεγάλες προκλήσεις, ειδικά κατά τα τελευταία τρία χρόνια, η βιομηχανία της Κύπρου δεν έχει καταφέρει μόνο να αντεπεξέλθει, αλλά και να αυξήσει τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της οικονομίας μας, από 8,1% που ήταν το 2020 στο 8,5% το 2022. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονιά, η απασχόληση στον τομέα ανέβηκε στο 9% του εργατικού δυναμικού, από 8,1% το 2020.

Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, καθώς η παραχώρηση κινήτρων για δημιουργία νέων, αποτελούν την κύρια στόχευση της πλειοψηφίας των συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών που εφαρμόζει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σημειώνω σχετικά πως κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2027, έχουμε εξασφαλίσει από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κονδύλια ύψους 245 εκατομμυρίων ευρώ για σκοπούς ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ακόμα 120 εκατομμύρια ευρώ θα παραχωρηθούν για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και, ως εκ τούτου, έμμεσα επηρεάζουν θετικά την επιχειρηματικότητα και, ειδικότερα, τη βιομηχανία.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σημαντικό κομμάτι της Βιομηχανικής μας Πολιτικής μέχρι το 2030 αποτελούν και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε για τη μετατροπή της οικονομίας μας σε πράσινη και κυκλική. Για τον σκοπό αυτό, τα Υπουργεία Ενέργειας και Γεωργίας, μαζί με το Υφυπουργείο Έρευνας, έχουν συνεργαστεί για ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, στο πλαίσιο της αξιόλογης δουλειάς που γίνεται στην Τεχνική Επιτροπή 10, του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Με την υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Ιουνίου 2021, αλλά κυρίως μέσω της συμμετοχής και της στήριξης των εταίρων μας από την επιχειρηματική κοινότητα, προσβλέπουμε στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών στην αγορά για μετάβαση σε μια πραγματικά κυκλική και βιώσιμη οικονομία.

Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Διευθύνσεις καταβάλλουμε, πρέπει να πω, εντατικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με πρώτο βήμα την καλλιέργεια της κουλτούρας που απαιτείται για υιοθέτηση κυκλικών πρακτικών, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις επιχειρήσεις. Είμαι βέβαιος ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχετε ακούσει και έχετε δει τα διαφημιστικά μας σποτ για την κυκλική οικονομία.

Γνωρίζω, επίσης, ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο μας Σχέδιο Χορηγιών για προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ήδη ετοιμάσει προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, το οποίο βρίσκεται πλέον ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, για τελική αξιολόγηση και έγκριση. Με προγραμματισμό να το προκηρύξουμε αρχές του 2024, το Σχέδιό μας αφορά στην παροχή κινήτρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 14,4 εκατομμυρίων ευρώ, για την υλοποίηση επενδύσεων που θα τους επιτρέψουν να μεταβούν σε ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Μέσω του Σχεδίου αναμένεται ότι θα λάβουν στήριξη πέραν των 40 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τις 400.000 ευρώ και ένταση ενίσχυσης που φτάνει το 50% της επένδυσης. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Σχέδιο θα μας παρουσιάσει, στη συνέχεια, ο κ. Χρίστος Φωτιάδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου μας, ο οποίος θα αναφερθεί, επίσης, στην πρόοδο υλοποίησης της Βιομηχανικής Πολιτικής, καθώς και στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Βιομηχανίας 2023.

Τώρα όμως, επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, για να μας μιλήσει, εν συντομία, για τις δράσεις της Κυκλικής Οικονομίας που έχουν ετοιμαστεί και υλοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και, κυρίως, για την εδώ παρουσία σας, η οποία αποδεικνύει, θεωρώ, ότι συμμερίζεστε την έγνοια μας τόσο για την ανάγκη στήριξης του τομέα της βιομηχανίας όσο και για την ανάγκη ανάδειξης της σημαντικής συνεισφοράς του στην κοινωνία και την οικονομία μας.

Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο.

Σχετικά Άρθρα