Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις Υπουργείου

Ενημέρωση

Προς πλήρη ψηφιακή μετάβαση οδεύει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του ΥΕΕΒ

Το πλέον καθοριστικό βήμα για την πλήρη μετάβαση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) στην ψηφιακή εποχή, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη και εγκατάσταση της Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν η Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής κα Ανδριάνα Αχιλλέως και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας ο Γενικός Διευθυντής της Net U Consultants Δημήτρης Νησιώτης, παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €14 εκατ., εκ των οποίων τα €6,6 εκατ. από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_ το αύριο». Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2025.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η Υπουργός το έργο τεχνολογικής αναβάθμισης του ΤΕΕΔΙ είναι στρατηγικής σημασίας για το Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως κέντρο παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα. «Αυτό επιτυγχάνεται», εξήγησε, «μέσα από τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής, γρήγορης και σύγχρονης υπηρεσίας που θα βασίζεται πάνω σε νέες απλοποιημένες διαδικασίες και θα υποστηρίζεται από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, που θα εξυπηρετούν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του Τμήματος». Ο στόχος, πρόσθεσε η κα Πηλείδου, είναι με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος σε 30 μήνες να παρέχεται πλήρης ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των αιτήσεων χωρίς φυσική παρουσία και χωρίς την ανάγκη καταχώρισης εγγράφων σε όποιο στάδιο της διαδικασίας. «Η πλήρης ψηφιοποίηση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα έχει πολλαπλά οφέλη για το επιχειρηματικό κοινό αλλά και δημόσιο, αφού θα εξοικονομούνται χρόνος και πόροι και θα μειώνεται ο διοικητικός φόρτος. Με τη λειτουργία του νέου συστήματος πληροφορικής θα εξασφαλιστεί και η διασύνδεση με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς», επεσήμανε η Υπουργός.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός κ. Κόκκινος ανέφερε πως «σήμερα εγκαινιάζουμε μία ακόμη καινοτόμο λύση ψηφιακού μετασχηματισμού, μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας καθολικού εκσυγχρονισμού του κράτους, η οποία θέτει στο επίκεντρο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εστιάζει στο τρίπτυχο ταχύτητα-ασφάλεια-αποτελεσματικότητα. Ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αλλά και άλλων καίριων κρατικών υπηρεσιών,» πρόσθεσε ο Υφυπουργός, «αναμένεται να συμβάλει καταλυτικά στην άνθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και εταιρειών, θέτοντας τα θεμέλια για μία πιο ισχυρή οικονομία. Μία οικονομία που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, και ενισχύει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη».

 

Η πορεία μεταρρύθμισης του ΤΕΕΔΙ

Προαπαιτούμενο για την πλήρη μετάβαση του ΤΕΕΔΙ σε ένα ψηφιακό περιβάλλον ήταν η προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων από την Ομάδα Έργου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η οποία διορίστηκε μετά από απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου το 2014. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που έχουν ολοκληρωθεί περιλαμβάνεται ο ανασχεδιασμός της επιχειρησιακής λειτουργίας του Τμήματος, η ενδυνάμωση και ο εξορθολογισμός του νομοθετικού πλαισίου, η επικαιροποίηση των Μητρώων και η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής Τμήματος. Συγκεκριμένα:

-       Ολοκληρώθηκε ο ανασχεδιασμός 100 διαδικασιών του Τμήματος με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού. Στην εργασία αυτή βασίστηκαν οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του νέου συστήματος για το οποίο υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση.

-       Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του Μητρώου Εταιρειών με τη σάρωση 16 εκατ. σελίδων από τους φακέλους 295 χιλιάδων εταιρειών, εμπορικών επωνυμιών και Συνεταιρισμών.

-       Στο πλαίσιο της απλοποίησης όλων των θεσμοθετημένων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών ανασχεδιάστηκαν 81 έντυπα. Η μείωση του αριθμού εντύπων λόγω ενοποίησης φτάνει το 67% για τις ημεδαπές εταιρείες, το 65% για τις αλλοδαπές εταιρείες και το 40% όσον αφορά στα έντυπα μεταφοράς έδρας.

-       Εντός των ετών 2020-2021 τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα έντυπα για τα οποία προηγήθηκε, εν μέσω πανδημίας, εκπαίδευση του προσωπικού και επιχειρηματικού κοινού. 1500 επαγγελματίες (δικηγόροι, λογιστές και πάροχοι υπηρεσιών), συμμετείχαν στα διαδικτυακά σεμινάρια που διοργάνωσε η Ομάδα Έργου.

-       Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν νέες ιστοσελίδες που παρέχουν βήμα προς βήμα καθοδήγηση προς τους χρήστες.

 

Παραδείγματα ανασχεδιασμού, απλοποίησης και ψηφιοποίησης εγγράφων και εντύπων:

Παράδειγμα1: Σήμερα υποβάλλονται πέντε διαφορετικά έντυπα για εγγραφή εταιρείας. Με το νέο ανασχεδιασμένο έντυπο αυτά ενσωματώνονται σε ένα με όφελος τον μικρότερο διοικητικό φόρτο από πλευράς εταιρειών και ΤΕΕΔΙ. Το έντυπο θα μπει σε εφαρμογή με το νέο τεχνολογικό σύστημα.

Παράδειγμα2: Απαλείφθηκε η ένορκη δήλωση που απαιτείτο π.χ. στα έντυπα για μεταφορά έδρας και για σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας και αντικαταστάθηκε με απλή υπεύθυνη δήλωση. Ειδικά για τη μεταφορά έδρας πλέον απαιτείται η συμπλήρωση ενός μόνο εντύπου αντί δύο, με τις νέες διαδικασίες να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο ξένους επενδυτές.

Παράδειγμα 3: Όσα έντυπα ήταν στην αγγλική γλώσσα μεταφράστηκαν πλέον και στην ελληνική, ενώ δημιουργήθηκαν νέα έντυπα, όπως το έντυπο για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Θεσμοθετήθηκε, επίσης, διαδικασία για διοικητική επαναφορά εταιρειών κάτι που δεν παρείχετο προηγουμένως.

Παράδειγμα 4: Τα έντυπα περιλαμβάνουν πλέον διάφορες επεξηγήσεις και πίνακες ελέγχου (check lists) για συμπλήρωση τους, ενώ προσαρμόστηκαν σε συμπληρώσιμη μορφή (PDF editable).

Σχετικά Άρθρα