Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις Υπηρεσιών

Ενημέρωση

Παρατηρητήριο Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Προϊόντων

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών για το μήνα Οκτώβριο 2023. Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια καθόλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.α.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για το μήνα Οκτώβριο, καταδεικνύει ότι ο πληθωρισμός, παρά την αυξητική πορεία των προηγούμενων μηνών, συγκρατήθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο φθάνοντας το 3,5% έναντι 4% τον Σεπτέμβριο και 2,6% τον Αύγουστο. Πέραν της μείωσης στο κόστος ενέργειας, σημαντικό παράγοντα της συγκράτησης αποτελεί και η συγκρατημένη αύξηση του πληθωρισμού στον τομέα των τροφίμων (και ειδικότερα των γεωργικών προϊόντων), ο οποίος ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου στο 8,74% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και έναντι 9,13% κατά τους πρώτους 9 μήνες του έτους.

Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα με τους δείκτες τιμών για το μήνα Οκτώβριο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 28 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων 14 κατηγορίες σε ποσοστό πέραν του 1%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά 17,4% και τα λαχανικά/χόρτα κατά 13,4%, ακολουθούμενα από τα ζυμαρικά κατά 4,1%, τα κατεψυγμένα ψάρια και κρέατα σε ποσοστό 3,8% και 3,5% αντίστοιχα, το εμφιαλωμένο νερό κατά 1,8%, το αλεύρι κατά 1,6% και η ζάχαρη κατά 1%.

Αύξηση παρουσίασαν 17 κατηγορίες, με σημαντικότερες το χαρτί υγείας κατά 17,4%, τα κατεψυγμένα μαλάκια και οστρακοειδή κατά 4%, τα μαλακτικά ρούχων κατά 3,1%, τον κύλινδρο υγραερίου κατά 2,7%, το φρέσκο κρέας κατά 1,7%, τα κατεψυγμένα ψάρια πανέ/προψημένα κατά 1,7% και τον κυπριακό καφέ κατά 1,5%.

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της αγοράς και καταγραφής των τάσεων όπως εξελίσσονται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, η Υπηρεσία έχει προβεί στις 15/11/2023, στην καταγραφή τιμών 56 κοινών και πολύ σημαντικών για το νοικοκυριό προϊόντων σε 3 μεγάλες υπεραγορές της Λευκωσίας. Όπως φαίνεται στο συγκριτικό Παρατηρητήριο που επισυνάπτεται, η διαφορά στην αξία του ακριβότερου καλαθιού από το φθηνότερο ανέρχεται σε 10% ή €255,73 έναντι 232,74 με το μεσαίο καλάθι να κυμαίνεται στα €247,44. Πρόσθετα, το όφελος στον καταναλωτή από την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε 9 προϊόντα από 1/11/2023, ανέρχεται €5,74 σε σύνολο αγορών αξίας €60 ανάλογα με την υπεραγορά. Τα αποτελέσματα του συγκριτικού παρατηρητηρίου καθώς επίσης τα προϊόντα που περιελάμβανε, φαίνονται στο κάτω μέρος της σελίδας. 

Τονίζεται εκ νέου ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, καταγράφοντας τιμές τόσο των 9 κατηγοριών προϊόντων που εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση όσο και των δύο κατηγοριών για τα οποία το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, σε εννέα διαφορετικές υπεραγορές σε 58 σημεία πώλησης παγκύπρια. Η σημερινή αποτίμηση από την εφαρμογή του μέτρου με βάση και τα πορίσματα των ελέγχων είναι ότι αυτό συνεχίζει να έχει θετική επίδραση στις τιμές και τον πληθωρισμό εφόσον σε ποσοστό περίπου 77% των προϊόντων οι τιμές έχουν παραμείνει στα επίπεδα της 5ης Μαίου (και 1ης Νοεμβρίου για καφέ και ζάχαρη) που εφαρμόστηκε το μέτρο του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ. Ειδικά για τη ζάχαρη και τον καφέ η συμμόρφωση είναι επίσης καθολική με τα ποσοστά να ανέρχονται στο 100% και 85% αντίστοιχα.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

Σχετικά Άρθρα