Loading...
Αρχική Σελίδα  |  Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις Υπηρεσιών

Ενημέρωση

Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Υδρογόνο και την απαλλαγή της Αγοράς Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ανθρακούχες εκπομπές

Η Υπηρεσία Ενέργειας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για  απαλλαγή της Αγοράς Αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ανθρακούχες εκπομπές (decarbonization), ανακοίνωσε την διεξαγωγή ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 18 Ιουνίου 2021 σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου («Οδηγία») και του Κανονισμού 715/2009/ΕΚ σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου («Κανονισμός»). Η σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
 
https://ec.europa.eu/info/news/public-consultation-launched-decarbonising-eu-gas-market2021-mar-26_en
 
Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να ληφθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τον τρόπο αναθεώρησης της Οδηγίας και του Κανονισμού για το φυσικό αέριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η ενδυνάμωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας παράλληλα  ολοκληρωμένες και διαλειτουργικές εσωτερικές αγορές φυσικού αερίου της ΕΕ.
 
Τα ζητήματα που εγείρονται κατά τη διαβούλευση σχετίζονται κυρίως με την οικονομικά αποδοτική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές  του υφιστάμενου τομέα φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και προώθησης της αγοράς ανανεώσιμου και χαμηλών εκπομπών άνθρακα υδρογόνου που θα επιτρέψει στο υδρογόνο να καταστεί βασικό στοιχείο του ενεργειακού τομέα. Επίσης, αντιμετωπίζει τον τρόπο διευκόλυνσης της έγχυσης, μεταφοράς, διανομής και εμπορίας ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών εκπομπών άνθρακα στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου, μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήματος.
 
Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για μια νέα δέσμη μέτρων για τις αγορές υδρογόνου και φυσικού αερίου και οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν πριν από το τέλος του 2021.   
 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμβάλουν στην πιο πάνω διαβούλευση συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12911-Revision-ofEU-rules-on-Gas

Σχετικά Άρθρα