Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Ministry's Press Releases

Useful Information

Ministry's Press Releases

Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας και Δημόσια Διαβούλευση για Σχέδιο Ενισχύσεως για υβριδικές εγκαταστάσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, καθώς και τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για ετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Ενισχύσεως για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υβριδικές εγκαταστάσεις).

A. Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής

 • Υλοποίηση Σχεδίου Ενισχύσεως για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με δυνατότητα Αποθήκευσης Ενέργειας (οι βασικές αρχές του Σχεδίου περιγράφονται στο Μέρος Β), το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου θα κυμανθεί από €10 εκατ. μέχρι και €40 εκατ., ανάλογα με τις εξοικονομήσεις που θα υπάρχουν από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τα έσοδα από Ταμείο Ρύπων, και το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2024).
 • Παράλληλα και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, θα προωθηθεί, αφού ληφθεί η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας από το Κράτος, με ιδιοκτήτη την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Επιχειρηματική Μονάδα Δικτύων) και διαχειριστή τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τα συστήματα αυτά θα είναι τουλάχιστον €40 εκατ. Η ολοκλήρωση του έργου, μετά από τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός περιόδου 18 με 24 μηνών για συστήματα μπαταριών, ενώ σε περίπτωση επιλογής άλλης τεχνολογίας αποθήκευσης, ο χρόνος υλοποίησης αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από 24 μήνες.

Β. Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για καταρτισμό Σχεδίου Ενίσχυσης για υβριδικά συστήματα (ΑΠΕ με αποθήκευση)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο ετοιμασίας Σχεδίου Ενισχύσεως για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υβριδικές εγκαταστάσεις), το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς όπως από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και έσοδα από τη δημοπράτηση των ρύπων, ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, όπως από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί Δημόσια Διαβούλευση με σκοπό:

 • τη συλλογή εισηγήσεων και προτάσεων στη βάση του πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ενισχύσεως,
 • την καλύτερη προετοιμασία και ενημέρωση των επενδυτών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω Σχέδιο.

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι:

 • Η επίτευξη των ενεργειακών ή/και περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Η μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής.
 • Η μείωση των περικοπών ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα ένταξης περισσότερων έργων ΑΠΕ.
 • Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
 • Η ενίσχυση της επάρκειας σε ηλεκτρισμό και του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας.

Η πρώτη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι τις 26/07/2023 και ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gpartasides@meci.gov.cy και energyservice@meci.gov.cy.

Σημειώνεται ότι το τελικό Σχέδιο θα υποβληθεί για έγκριση από το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ή/και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία ΓΚΑΚ/GBER) και αφού προηγηθεί η τελική δημόσια διαβούλευση.

Γενικές πληροφορίες:

 1. Οι εισηγήσεις / προτάσεις πρέπει να γίνουν επί του περιεχομένου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β (Γενικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης και Εφαρμογής του Σχεδίου Ενισχύσεως).
 2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Ενισχύσεως υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τα €40 εκατ.
 3. Οι υβριδικές εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία το αργότερο έως το τέλος του 2027.
 4. Για σκοπούς υλοποίησης της παρούσας Διαβούλευσης επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Έντυπο σχολίων.
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Γενικό προκαταρκτικό πλαίσιο Σχεδίου Ενίσχυσης για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αποθήκευσης.
 1. Δυναμική λίστα ερωτήσεων – απαντήσεων σε σχέση με τις πρόνοιες του προτεινόμενου Σχεδίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy).

Related Articles