Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Minister's Press Office

Useful Information

Minister's Press Office

Η βιομηχανία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής   

Νατάσα Πηλείδου: «Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης κι εκσυγχρονισμού της μεταποιητικής βιομηχανίας, γι’ αυτό προχώρησε στον σχεδιασμό της νέας βιομηχανικής στρατηγικής, στοχεύοντας στην αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου στο ΑΕΠ, στην αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των εξαγωγών»

Τις προοπτικές του τομέα της βιομηχανίας ανέλυσε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου, σε συνέντευξη Τύπου με την ευκαιρία της διοργάνωσης της «Εβδομάδας Βιομηχανίας» η οποία ξεκίνησε σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Βιομηχανίας» 21-25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματίες, βιομηχάνους, στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και ακαδημαϊκούς και περιλαμβάνουν εργαστήρια για τη διασύνδεση της βιομηχανίας με τα κέντρα αριστείας, εργαστήρια σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για απασχόληση στη βιομηχανία, συζήτηση με θέμα την κυκλική οικονομία κι επισκέψεις σε βιομηχανίες.

Όπως επεσήμανε η κα Πηλείδου αναπτύσσοντας τις αρχές της νέας «Βιομηχανικής Πολιτικής 2019-2030», όραμα της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία μίας εύρωστης, ευέλικτης και έξυπνης βιομηχανίας, η οποία θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα ανοίγει ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους. «Η Κυβέρνηση», τόνισε, «αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης κι εκσυγχρονισμού της μεταποιητικής βιομηχανίας, γι’ αυτό προχώρησε στον σχεδιασμό της νέας στρατηγικής, στοχεύοντας στην αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου στο ΑΕΠ, στην αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των εξαγωγών». Η κατεύθυνση προς την κυκλική οικονομία και η διασύνδεσή της βιομηχανίας με την πράσινη ενέργεια, καθώς και η ανάπτυξη αυτονομίας στην αλυσίδα παραγωγής, αποτελούν, σημείωσε η Υπουργός, βασικούς στόχους της προσπάθειας.

Πυλώνες της στρατηγικής είναι η ενίσχυση των υποδομών, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ψηφιοποίηση, η εκπαίδευση σε δεξιότητες που απαιτούνται για εργοδότηση στη βιομηχανία και η εξωστρέφεια των βιομηχανιών. «Εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της κυπριακής βιομηχανίας», τόνισε η Υπουργός Βιομηχανίας. Επιβάλλεται, όπως ανάφερε, η στροφή σε τεχνολογίες νέας γενιάς στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ανάγκη εκπαίδευσης των εργαζομένων στις τεχνολογίες αυτές.

Η κα Πηλείδου αναφέρθηκε, επίσης, στις σημαντικές προοπτικές απασχόλησης που προσφέρει ο τομέας της βιομηχανίας στους νέους του τόπου μας. «Αυτές τις προοπτικές θέλουμε να τις κάνουμε γνωστές στους μαθητές και τους γονείς τους και να τονώσουμε το ενδιαφέρον τους για τον σημαντικό αυτό κλάδο της οικονομίας, ο οποίος χρειάζεται τους νέους ανθρώπους και τις ιδέες τους και μπορεί να τους προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ανέλιξης και επίτευξης των στόχων τους», τόνισε.

Αναφερόμενη στις δράσεις της νέας «Βιομηχανικής Πολιτικής» οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει, η κα Πηλείδου σημείωσε τα εξής:

  • Πρώτον, τη διενέργεια μελέτης με θέμα την προώθηση και ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Θα χαρτογραφεί την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές αξιοποίησης της κυκλικής οικονομίας από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2020.

  • Δεύτερον, τη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) που αφορά στη λειτουργία του «Σχεδίου Ειδικού Συνδρομητή». Με βάση τη συμφωνία, ο CYS θα διαθέτει πρότυπα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δωρεάν, έναντι ετήσιας συνδρομής η οποία θα καταβάλλεται από το Υπουργείο. Μέσω του Σχεδίου οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά, διεθνή και κυπριακά πρότυπα.

  • Τρίτον, την εφαρμογή Σχεδίου Χορηγιών για τη ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό €6 εκατ. Το Σχέδιο, από το οποίο θα επωφεληθούν κι αρκετές βιομηχανίες, καλύπτει επενδύσεις σε εξοπλισμό ή λογισμικό για ψηφιακό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, έτσι ώστε να εισέλθουν στη ψηφιακή οικονομία. Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 το Υπουργείο ζήτησε κι αναμένει έγκριση για ανάλογες προκηρύξεις €30 εκατ.

  • Τέταρτον, την υλοποίηση σειράς έργων υποδομής κόστους πάνω από €5 εκατ. σε βιομηχανικές περιοχές. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επιπρόσθετα έργα δεκάδων εκατομμυρίων για ολοκλήρωση της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής στο Βασιλικό και άλλα μικρότερα έργα υποδομής σε Βιομηχανικές Ζώνες.

  • Καταλήγοντας, τόνισε ότι στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου έχουν ετοιμαστεί ήδη στοχευμένες προτάσεις για Σχέδια ενίσχυσης της κυπριακής βιομηχανίας, τα οποία θα ανακοινωθούν προσεχώς.

 

Related Articles