Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Minister's Press Office

Useful Information

Minister's Press Office

Χαιρετισμός Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Παπαναστασίου στην εναρκτήρια τελετή του Cyprus Environment Foundation

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εναρκτήρια τελετή του Cyprus Environment Foundation, κατά την οποία θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τη δράση του Οργανισμού τον τελευταίο χρόνο και, κυρίως, τον ρόλο και τους στόχους του για το μέλλον.

Όταν κύριο μέλημα ενός Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού είναι η συγκέντρωση πόρων για στήριξη δράσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα αυτού του Οργανισμού. Ήδη, στον έναν χρόνο λειτουργίας του, το Cyprus Environment Foundation έχει επιδείξει σημαντικό έργο, το οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να στηρίξουμε.

Όλοι γνωρίζουμε πλέον πως η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασική επιδίωξη τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε, με την υιοθέτηση της Πράσινης Συμφωνίας, θέλει να αναδείξει την Ευρώπη ως την πρώτη, ουδέτερη κλιματικά ήπειρο μέχρι το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα της Κύπρου, μεταξύ άλλων αναθεωρώντας τους στόχους και τις πολιτικές που προνοούνται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το νέο μας Σχέδιο θα πρέπει, ακριβώς, να αντανακλά τις αυξημένες φιλοδοξίες της ΕΕ που απορρέουν από τα πακέτα μεταρρυθμίσεων «REPowerEU» και «Fit for 55», προσβλέποντας σε ένα ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα, χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις, με το εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος _ το Αύριο» να προνοεί ότι το 41% των συνολικών κονδυλίων που προϋπολογίστηκαν για τη χώρα, θα αξιοποιηθούν για σκοπούς πράσινης μετάβασης.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιτυχή υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι, αναμφίβολα, απαραίτητη η συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καλούνται να αποδεικνύουν σε συνεχή βάση την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και κουλτούρα τους, η οποία πρέπει να οδηγεί σε πρωτοβουλίες και δράσεις στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που χειρίζονται καθημερινά.

Επί της ουσίας, η μη χρηματοοικονομική επίδοση των εταιρειών βαίνει πλέον προς θεσμοθέτηση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, να προτείνει μια νέα Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainable Responsibility Directive - CSR), η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των ESG (Environment, Social and Governance) δράσεων, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις ανησυχίες των περιβαλλοντικά και κοινωνικά συνειδητοποιημένων επενδυτών.

Κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτης, μειώνοντας την ενέργεια που καταναλώνει ή τα απόβλητα που απορρίπτει ή εφαρμόζοντας άλλες απλές πρακτικές, μπορεί να βάλει το λιθαράκι του και να συνεισφέρει στη μετάβαση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία όπως προδιαγράφεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποτελεί την προμετωπίδα των Στρατηγικών της ΕΕ για βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών.

Τώρα, ίσως να διερωτάστε ποιος ο ρόλος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε αυτή την προσπάθεια;

Βασικό κομμάτι της αποστολής του Υπουργείου μας είναι, ακριβώς, η έμπρακτη στήριξη της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Μέσω, λοιπόν, των Σχέδιων Χορηγιών που προκηρύσσουμε κατά διαστήματα, δίνουμε κίνητρα για επενδύσεις, μεταξύ άλλων, σε νέες τεχνολογίες, με σκοπό οι κυπριακές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, αλλά και για να δημιουργηθούν περισσότερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει Σχέδια Χορηγιών συνολικού προϋπολογισμού €350 εκατομμυρίων περίπου.

Παράλληλα, το Υπουργείο συμμετέχει σε διάφορες Τεχνικές Επιτροπές του Μηχανισμού Διακυβέρνησης που συγκροτήθηκε για υλοποίηση των δεσμεύσεών μας στη βάση της Πράσινης Συμφωνίας και, ως εκ τούτου, συμμετέχει ενεργά και στην προώθηση και εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας.

Κυρίες και κύριοι,

Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις για ταχεία μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια και την Αειφόρο Ανάπτυξη, το Υπουργείο μας αφουγκράζεται τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει να προωθεί δράσεις και μέτρα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές της ανάγκες.

Γνωρίζουμε καλά πως η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία της. Όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα πρέπει να συνδράμει για να έχουμε επιχειρήσεις ικανές να δημιουργούν αξία σε βάθος χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ενός ευρύτερου συνόλου ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας γενικότερα. Κύριο μέλημά μας είναι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που με τόσο κόπο προσπαθούν να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν και να εξελιχθούν.

Σας διαβεβαιώνω λοιπόν, και κλείνω με αυτό, ότι στις προσπάθειες του Cyprus Environment Foundation για προστασία του δικού μας Οικοσυστήματος, το Υπουργείο θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα δίπλα σας, αρωγός, για να σας παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

Σας ευχαριστώ.

Related Articles