Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Minister's Press Office

Useful Information

Minister's Press Office

Συνέντευξη Υπουργού Ενέργειας στην εφ. Φιλελεύθερος για τα θέματα ενέργειας

Συνέντευξη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου στον δημοσιογράφο Χρύσανθο Μανώλη, εφ. «Φιλελεύθερος» (31/7/2022)

-       Εκεί που όλα έδειχναν ότι αυτή τη φορά το χρονοδιάγραμμα του Οκτωβρίου 2022 για την έναρξη λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού θα εφαρμοζόταν, υπήρξε μια αναποδιά της τελευταίας στιγμής και υπήρξε νέα αναβολή. Ο διευθυντής του γραφείου του ΔΣΜΚ υποστηρίζει πως δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά αν δεν κατατεθούν στη Βουλή και εγκριθούν οι κανονισμοί για τη στελέχωση της υπηρεσίας του. Πού βρίσκεται το θέμα των κανονισμών; Πότε θα κατατεθούν στη Βουλή από το υπουργείο σας και πότε πιστεύετε θα είναι έτοιμος ο ΔΣΜΚ να λειτουργήσει την αγορά;

-       Καταρχάς θα ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι ως Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) πράττουμε ότι είναι δυνατόν ώστε η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού να λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2022 και εν πάση περιπτώσει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι ανησυχίες του ΔΣΜΚ είναι κατανοητές και κάνουμε ότι είναι δυνατό για την έγκριση των σχετικών Κανονισμών το συντομότερο. Θα ήθελα όμως να σας διαβεβαιώσω ότι ο Διαχειριστής είναι σε θέση να λειτουργήσει την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα τις μεταβατικές διατάξεις που προνοούνται από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021. Το 2018 προσλήφθηκαν από την ΑΗΚ και τοποθετήθηκαν στον ΔΣΜΚ 20 άτομα επιστημονικό προσωπικό, ακριβώς για τον λόγο αυτό. Επίσης συνεχίζει η συνδρομή στο έργο του ΔΣΜΚ από εξειδικευμένους συμβούλους. Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία μέχρι την ψήφιση των Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρόσφατα, δηλ. στις 22 Ιουλίου, λήφθηκε από τον ΔΣΜΚ το τελικό προσχέδιο των Κανονισμών Προσωπικού στο οποίο ενσωματώθηκαν τα σχόλια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και δόθηκαν ήδη σχετικές οδηγίες για να ακολουθηθεί η διαδικασία του νομοτεχνικού ελέγχου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

-       Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε παράγοντες του τομέα της ενέργειας, έξω από το περιβάλλον της ΡΑΕΚ και του Υπ. Ενέργειας, για το μοντέλο ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού που επιλέγηκε. Πιστεύουν πολλοί ότι αυτό το μοντέλο, που είναι το μοντέλο στόχος της ΕΕ, δεν θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών για τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι αντίθετα οι διαδικασίες που προβλέπονται επιτρέπουν τη δημιουργία υπερκερδών από παραγωγούς ΑΠΕ. Σας προβληματίζουν αυτές οι ανησυχίες; Υπάρχει περιθώριο τροποποίησης αυτού του μοντέλου; Μπορούμε να απευθυνθούμε στην ΕΕ και να ζητούμε κάποια εξαίρεση, με επίκληση των ιδιαίτερων συνθηκών στην Κύπρο;

-       Επιτρέψετέ μου να ξεκαθαρίσω ότι η Κύπρος χαίρει ολικής ή μερικής παρέκκλισης από 40 άρθρα, από σύνολο 71 άρθρα, του Κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παρεκκλίσεις αυτές ισχύουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά ακόμα και τότε υπάρχει δυνατότητα επαναξιολόγησής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πόσον δηλαδή δικαιολογείται η ανάγκη για πλήρη ή μερική παράτασή τους. Οι παρεκκλίσεις αυτές, οι οποίες εξασφαλίστηκαν μετά από εμπεριστατωμένη ανάλυση από μέρους της Κύπρου προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο στη βάση των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε ως μικρό και απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, δίδουν την ευχέρεια και την ευελιξία στη ΡΑΕΚ να προσαρμόσει το μοντέλο στόχος της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρισμού στις ανάγκες της Κύπρου. Είναι παραδεκτό ότι από το 2014, όταν η ΡΑΕΚ διενεργούσε τη σχετική μελέτη που τη διευκόλυνε να λάβει την τελική απόφασή της για το καταλληλότερο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού, επικρατούσαν διαφορετικές συνθήκες. Τότε οι ΑΠΕ χαρακτηρίζονταν από υψηλό κεφαλαιουχικό κόστος και ο σχεδιασμός της προημερήσιας αγοράς, δηλ. η αποζημίωσή τους στην οριακή τιμή της περιόδου εμπορίας, ενθάρρυνε τη διενέργεια επενδύσεων στον τομέα αυτό, αφού η διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης και του λειτουργικού τους κόστους συνέδραμε στη βιωσιμότητά τους. Στην πορεία, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τη μαζικότερη παραγωγή συστημάτων ΑΠΕ, αλλά κυρίως την εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της διενέργειας «απροσδόκητων κερδών». Είναι για αυτό που στην παρούσα φάση, η ΕΕ επανεξετάζει το μοντέλο στόχος για την αγορά ηλεκτρισμού και η σχετική συζήτηση στις Βρυξέλλες έχει ξεκινήσει ακριβώς υπό το φως των πολύ υψηλών τιμών φυσικού αερίου που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τιμή στην οποία αποζημιώνονται και μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού χαμηλού λειτουργικού κόστους όπως οι ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ως Υπουργείο συστήσει ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν το ΥΕΕΒ, η ΡΑΕΚ, ο ΔΣΜΚ και το ΕΤΕΚ, για αξιολόγηση των νέων συνθηκών, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση εθνικής θέσης και υποβολή εισηγήσεων σε σχέση με πιθανές αλλαγές στο υφιστάμενο μοντέλο αγοράς, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ιδιαιτερότητες της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Έχει επίσης συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ του ΥΕΕΒ, του Υπ. Οικονομικών και της ΡΑΕΚ για εξέταση του θέματος των πιθανών υπερκερδών και της επιβολής σχετικής φορολογίας ή τέλους.

-       Πώς θα διαχειριστεί το υπουργείο σας το θέμα της μεγαλύτερης διείσδυσης της ΑΗΚ στις ΑΠΕ; Μετά την τελευταία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο, ποιες εξελίξεις υπάρχουν για αυτή την πτυχή; Θα μπορέσει η ΑΗΚ να ανταγωνιστεί ελεύθερα τους ιδιώτες παραγωγούς ΑΠΕ;

-       Μέσα Ιουλίου είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, κατά την οποία συμφωνήθηκε όπως η ΑΗΚ καταθέσει στο Υπουργείο την πρότασή της, υπό τη μορφή ενός λεπτομερούς και ρεαλιστικού πλάνου εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής από ΑΠΕ. Το πλάνο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους χρόνους υλοποίησης των προτεινόμενων από την ΑΗΚ έργων ΑΠΕ, το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης του συμβατικού δυναμικού της, τις υφιστάμενες άδειες κατασκευής και λειτουργίας συστημάτων ΑΠΕ που ήδη κατέχει, καθώς και νέες αιτήσεις για έκδοση άδειας κατασκευής και λειτουργίας συστημάτων ΑΠΕ που υπέβαλε ο οργανισμός πρόσφατα στη ΡΑΕΚ. Ζητήθηκε επιπρόσθετα από την ΑΗΚ όπως περιλάβει στο πλάνο αυτό δύο ενότητες: μια ενότητα με τις άμεσες επενδυτικές ανάγκες του οργανισμού και μια ξεχωριστή ενότητα με πιο μακροχρόνιες επενδύσεις, μέχρι δηλαδή το 2032. Η πρόταση της ΑΗΚ αναμένεται να μας υποβληθεί σύντομα και αφότου συμφωνηθεί με το Υπουργείο, θα υποβληθεί στη ΡΑΕΚ για έγκριση. Συνεπώς το ζήτημα της επέκτασης της ΑΗΚ στις ΑΠΕ και της βιωσιμότητας του οργανισμού στο νέο περιβάλλον του τομέα της ενέργειας μάς απασχολεί και επιθυμία μας είναι, στο πλαίσιο της λειτουργίας και των κανόνων της ανταγωνιστικής αγοράς, να συμβάλει και η ΑΗΚ στην πράσινη οικονομία.

-       Γιατί το υπουργείο απορρίπτει το αίτημα για διοργάνωση μειοδοτικών διαγωνισμών για νέα ΑΠΕ, αφού φαίνεται πως με τέτοιους διαγωνισμούς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ηλεκτρισμό σε πολύ χαμηλή τιμή;

-       Σε καμία περίπτωση δεν απορρίπτουμε το αίτημα για διοργάνωση μειοδοτικών διαγωνισμών. Ωστόσο, οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί από το 2014 και έπειτα διενεργούνται στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε αυτή την περίπτωση οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά. Δεδομένου ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ακόμα αγοραία τιμή, δηλαδή τιμή που να προκύπτει υπό συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, ο οποιοσδήποτε μειοδοτικός διαγωνισμός που θα διεξαγόταν πριν από το άνοιγμα της αγοράς, θα αντίκειτο των κανόνων της ΕΕ που αφορούν τις κρατικές εγγυήσεις. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που θα υποχρεωνόταν η ΑΗΚ να αγοράζει το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες που θα συμμετείχαν σε έναν τέτοιον διαγωνισμό, το όφελος, στην παρούσα φάση, στον τελικό λογαριασμό των καταναλωτών θα ήταν αμελητέο. Εντούτοις, το Υπουργείο προχωρά με τον σχεδιασμό μειοδοτικών διαγωνισμών για φωτοβολταϊκά συστήματα σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης. Μάλιστα έχουμε ενημερώσει τη ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ το 2021 αναφορικά με την πρότασή μας για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προώθηση επενδύσεων σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρισμού, τα οποία θα λειτουργούν εντός της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και έχουμε υποβάλει σχετικό προσχέδιο για έγκριση. Πριν κάποιες μέρες λάβαμε ερωτήματα και σχόλια από την ΕΕ επί του προσχεδίου και προχωρούμε με την ετοιμασία απάντησης.

-       Σε κάποιες από τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις τους, οι συντεχνίες της ΑΗΚ υποστήριξαν πως ο οργανισμός ακολουθεί μια πορεία φθοράς, με κίνδυνο να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη; Υπάρχει όντως ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΗΚ;

-       Το Υπουργείο δεν εισηγήθηκε ποτέ στο πλαίσιο της εξέτασης των προϋπολογισμών του οργανισμού την απόρριψη οποιουδήποτε επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος της ΑΗΚ, περιλαμβανομένων αιτημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων που είναι αναγκαίες για την επιτυχή διεξαγωγή της αποστολής του οργανισμού και ιδιαίτερα αυτές που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση κρίσιμων έργων στο δίκτυο μεταφοράς. Επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο θεωρεί την ΑΗΚ έναν από τους πλέον σημαντικούς οδηγούς για τη μετάβασή μας στην πράσινη ενέργεια. Αυτό αφορά τόσο τις ανταγωνιστικές όσο και τις μονοπωλιακές δραστηριότητες του οργανισμού. Με αυτό το σκεπτικό εγκρίθηκε μεγάλος αριθμός θέσεων το 2021 και προωθούνται επιπλέον θέσεις για έγκριση εντός του 2022. Ωστόσο ο εκσυγχρονισμός της ΑΗΚ δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων θέσεων, αλλά την τεχνολογική αναβάθμιση του οργανισμού και του δικτύου, και του ολοκληρωμένου ορθολογικού στρατηγικού σχεδιασμού ενόψει των μεγάλων προκλήσεων στον ενεργειακό τομέα. Είμαστε πάντα δίπλα στην ΑΗΚ για να συνδράμουμε στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων και ως εκ τούτου έχουν συμπεριληφθεί σημαντικά κονδύλια στα Σχέδια «Κύπρος το Αύριο» και «Repower EU», καθώς και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την πραγματοποίηση σχετικών επενδύσεων.

-       Όλα δείχνουν πως ούτε κατά τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Αναστασιάδη θα καταστεί δυνατή η εισαγωγή και χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Τουλάχιστο είστε ικανοποιημένη από την πορεία των εργασιών; Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η εκτέλεση της σύμβασης και πότε εκτιμάτε πως θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει το τερματικό στο Βασιλικό;

-       Οι εργασίες για το έργο υποδομών έλευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο είναι σε εξέλιξη και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιηθεί το έργο εντός των αναθεωρημένων χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από τον εργολάβο, δηλαδή περί τα τέλη Ιουλίου 2023. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου το ταχύτερο δυνατό και για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υλοποίηση του μέρους του έργου που αφορά τη μετατροπή της πλωτής μονάδας που βρίσκεται στην Κίνα προχωρά ικανοποιητικά, εντοπίζονται όμως κάποιες καθυστερήσεις στο μέρος του έργου που αφορά στην κατασκευή της προβλήτας στο Βασιλικό, τις οποίες ο εργολάβος θεωρεί ότι θα καλύψει εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει αναφερθεί. Η πρόοδος του έργου παρακολουθείται πολύ στενά τόσο από την ΕΤΥΦΑ όσο και από το Υπουργείο, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα οι δέουσες ενέργειες από πλευράς όλων των εμπλεκομένων.

-       Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο η εισαγωγή φυσικού αερίου, δεδομένων των σημερινών τιμών, να οδηγήσει τελικά σε μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού;

-       Η μείωση ή η αύξηση του κόστους παραγωγής ενέργειας εξαρτάται από σειρά παραμέτρων με πιο σημαντική την τιμή του καυσίμου. Στην προκειμένου περίπτωση, της τιμής του φυσικού αερίου που θα είναι διαθέσιμο για καύση στις μονάδες παραγωγής, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από το ποσοστό του φυσικού αερίου που θα εξασφαλιστεί μέσω της Μεσοπρόθεσμης Συμφωνίας Φυσικού Αερίου (το υπόλοιπο θα εξασφαλιστεί μέσω της Αγοράς Άμεσης Παράδοσης), από τη χρονική στιγμή που θα συναφθεί η μεσοπρόθεσμη συμφωνία και τις τιμές που θα επικρατούν τότε, καθώς επίσης και από τις μελλοντικές τιμές που θα επικρατούν στην Αγοράς Άμεσης Παράδοσης Φυσικού Αερίου. Σαφώς και αυτή την περίοδο οι τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις και διακυμάνσεις διεθνώς, το οποίο οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας καθώς επίσης και λόγο του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς όμως να υπάρχει η αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή φυσικού αερίου για κάλυψη αυτής της ζήτησης. Αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο πότε θα εκλείψουν αυτοί οι παράγοντες που συντείνουν στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα με λήξη της ανθρωπιστικής αυτής κρίσης που έχει προκαλέσει και οικονομικές επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας. Επιπρόσθετα εξετάζεται και η πρόταση της εταιρείας Energean για δημιουργία αγωγού από τα κοιτάσματα του Ισραήλ προς το Βασιλικό. Εάν η πρόταση υλοποιηθεί, θα μπορούσε να προσφέρει τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου στην Κύπρο ενδεχομένως σε χαμηλότερες τιμές. Διευκρινίζω ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να συνυπάρξει και να λειτουργήσει παράλληλα με το FSRU στο Βασιλικό.

-       Επικρατεί μία σύγχυση κατά πόσο η Κυβέρνηση συζητά ή όχι πρόταση της Energean, είτε για εισαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ μέσω αγωγού, για τις τοπικές ανάγκες, είτε για υγροποίηση αερίου για εξαγωγές σε ευρωπαϊκές αγορές. Υπάρχουν τέτοιες προτάσεις και τις συζητάτε ή είναι αβάσιμες πληροφορίες;

-       Ένας διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου ήταν διαχρονικά μία από τις υπό διερεύνηση υποδομές σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των ενεργειακών μας πόρων, αλλά και στην ενδυνάμωση του ρόλου της Κύπρου στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της ΕΕ και της περιφέρειας. Έχει κατατεθεί μία προκαταρκτική πρόταση από την εταιρεία, η οποία αφορά στην εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) στην Κύπρο. Σύμφωνα με την πρόταση το αέριο θα μεταφέρεται με αγωγό από τα κοιτάσματα που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Energean στην ΑΟΖ του Ισραήλ και έπειτα, από την μονάδα FLNG θα μεταφέρεται με πλοία (LNG carriers), σε σταθμούς επαναεριοποίησης στην Ευρώπη, ενώ θα μπορούσε κάποια ποσότητα να διατίθεται και στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η εταιρεία, οι υποδομές αυτές θα μπορούσαν να είναι έτοιμες το 2ο εξάμηνο του 2026. Η πρόταση αποτελεί μία θετική εξέλιξη δεδομένων των συγκυριών. Στο παρόν στάδιο έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας οι οποίες εξετάζουν τις τεχνικές πτυχές του προτεινόμενου έργου, τις διαδικασίες αδειοδότησης ως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από ευρωπαϊκά κονδύλια.

-       Επανέρχεται κατά καιρούς στη δημόσια σφαίρα μια άποψη υπέρ της αξιοποίησης του κοιτάσματος Αφροδίτη για τις τοπικές ανάγκες, μέσω αγωγού προς το Βασιλικό. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης γι’ αυτό το ενδεχόμενο και τι λένε οι εταιρείες της κοινοπραξίας; Είναι όντως απαγορευτικό το κόστος ή υπάρχει παράθυρο αξιοποίησης του Αφροδίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου;

-       Το φυσικό αέριο της Αφροδίτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής του Κοιτάσματος που συμφωνήθηκε μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αδειούχου, θα μεταφέρεται με αγωγό στην Αίγυπτο για υγροποίησή του σε ένα από τα τερματικά υγροποίησης φυσικού αερίου. Σχετική είναι και η διακρατική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου του 2018, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διακρατικής Συμφωνίας αναφορικά με Απευθείας Υποθαλάσσιο Αγωγό Φυσικού Αερίου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (Κυρωτικό) Νόμο του 2019. Πέραν του απευθείας αγωγού προς την Αίγυπτο, ο Αδειούχος επεξεργάζεται επίσης συνέργειες με εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην περιοχή για μεταφορά του φυσικού αερίου της Αφροδίτης στην Αίγυπτο. Με τις υφιστάμενες τεχνοοικονομικές συνθήκες, το έργο για μεταφορά του φυσικού αερίου μέσω αγωγού στην Κύπρο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι βιώσιμο λόγω των σχετικά μικρών ποσοτήτων που απαιτούνται ετησίως. Εντούτοις, θα πρέπει να συζητηθεί με την κοινοπραξία ο τρόπος παροχής φυσικού αερίου προς την Κυπριακή Δημοκρατία και οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές, θέμα το οποίο ήδη έχει εγερθεί από το ΥΕΕΒ στις συζητήσεις μας. Επίσης, εάν πραγματοποιηθεί το έργο της Energean, θα μπορούσε σε μεταγενέστερο στάδιο να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Κύπρο.

Related Articles