Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Announcements

Useful Information

Announcements

Παρατηρητήριο Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Προϊόντων

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για το μήνα Νοέμβριο 2023. Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια καθόλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.α.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για το μήνα Νοέμβριο καταδεικνύει ότι οι τιμές ακολουθούν την πτωτική πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος ως αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού στον τομέα των τροφίμων, ανήλθε σε 1,7% το Νοέμβριο έναντι 3,5% τον Οκτώβριο και 4% τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός στον τομέα των τροφίμων ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου στο 8,14% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και έναντι 8,74% την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου και 9,13% για τους μήνες Ιανουάριο - Σεπτέμβριο. Η μεγάλη μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα οφείλεται στη μεταβολή κατά -4,08% στα γεωργικά προϊόντα και κατά -7,61% στα πετρελαιοειδή.

Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα της Υπηρεσίας με τους δείκτες τιμών για το μήνα Νοέμβριο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 28 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων 10 κατηγορίες σε ποσοστό πέραν του -3%. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν τα λαχανικά/χόρτα κατά 18,3%, τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά 10,4%, το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά 14,8%, τα κατεψυγμένα ψάρια και μαλάκια/οστρακοειδή κατά 9,1% και 6,5% αντίστοιχα, ο κυπριακός και στιγμιαίος καφές κατά 3,7% και 4,9% αντίστοιχα, το αλεύρι κατά 4,5%, η ζάχαρη κατά 1,7%, τα απορρυπαντικά ρούχων κατά 3,3% και το χαρτί υγείας κατά 2%.

Αύξηση παρουσίασαν 17 κατηγορίες, από τις οποίες μόνο οι 8 κατηγορίες σε ποσοστό μεταξύ 1%-4%. Σημαντικότερη αύξηση κατέγραψαν για το μήνα Νοέμβριο οι ντοματοχυμοί/πελτές κατά 3,8%, τα αυγά κατά 3,4% και τα ζυμαρικά κατά 3%.

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της αγοράς και καταγραφής των τάσεων όπως εξελίσσονται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, η Υπηρεσία έχει προβεί και πάλι στις 12/12/2023, στην καταγραφή τιμών 53 κοινών και πολύ σημαντικών για το νοικοκυριό προϊόντων σε 3 υπεραγορές της Λεμεσού. Όπως φαίνεται στο συγκριτικό Παρατηρητήριο που επισυνάπτεται, η διαφορά στην αξία του ακριβότερου καλαθιού από το φθηνότερο ανέρχεται σε 6% ή €250,24 έναντι €235,60 με το μεσαίο καλάθι να κυμαίνεται στα €238,55. Πρόσθετα, το όφελος στον καταναλωτή από την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στα 11 προϊόντα που καλύπτει το μέτρο, συμπεριλαμβανομένων των κρεάτων και λαχανικών από 1/12/2023, ανέρχεται μεταξύ €6,41-6,88 σε σύνολο αγορών αξίας €75 περίπου ανάλογα με την υπεραγορά.

Τονίζεται εκ νέου ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, καταγράφοντας τιμές όλων των κατηγοριών προϊόντων που εγκρίθηκαν, σε εννέα διαφορετικές υπεραγορές σε 58 σημεία πώλησης παγκύπρια. Η σημερινή αποτίμηση από την εφαρμογή του μέτρου με βάση τα πορίσματα των ελέγχων, είναι ότι αυτό έχει θετική επίδραση στις τιμές και κατ΄επέκταση τον πληθωρισμό εφόσον σε ποσοστό περίπου 76% των προϊόντων οι τιμές έχουν παραμείνει στα επίπεδα της 5ης Μαίου που εφαρμόστηκε το μέτρο. Σύμφωνα με τα πορίσματα του τελευταίου ελέγχου που διενεργήθηκε στις 11/12/2023, η συμμόρφωση είναι καθολική με τα ποσοστά ζάχαρης και καφέ στο 90%, για τα λαχανικά στο 94% και για τα κρέατα στο 69% λόγω βασικά της αύξησης στην τιμή αμνοεριφίων σε κάποιες υπεραγορές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

 

                                

Related Articles