Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Announcements

Useful Information

Announcements

Καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης

Στην έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, έχει προχωρήσει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Σταθερή επιδίωξη της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή των νομοθεσιών, ώστε να παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές μέσω της διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.

Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας την οποία διενήργησε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις δανείων οι οποίες συνάφθηκαν μεταξύ καταναλωτών και του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης.

Σύμφωνα με την απόφαση ο διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των υπό αναφορά συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Το δικαίωμα του Οργανισμού να χρεώνει τον καταναλωτή με τραπεζικά δικαιώματα, έξοδα και επιβαρύνσεις κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση του.
  • Το δικαίωμα του Οργανισμού να διακόψει την επιχορήγηση ή τη μείωση του επιτοκίου, στις περιπτώσεις όπου το επιτόκιο είναι επιδοτημένο ή μειωμένο, κατά την απόλυτη κρίση του και οποτεδήποτε, καθώς και το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
  • Το δικαίωμα του Οργανισμού να τροποποιεί μονομερώς τους όρους που καθορίζουν την αποπληρωμή του δανείου και να αυξάνει το επιτόκιο ή να χρεώνει επιπλέον τόκους υπερημερίας σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν καταβάλει οποιαδήποτε δόση στην καθορισμένη ημερομηνία.
  • Τη συνένωση λογαριασμών του καταναλωτή με υποχρεώσεις που έχει προς τον Οργανισμό και το συμψηφισμό/ μεταφορά ποσών σε οποιοδήποτε λογαριασμό του για σκοπούς εξόφλησης μέρους ή όλων των υποχρεώσεων του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση προς τον καταναλωτή.
  • Τη διατήρηση των πρόσθετων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει ο Οργανισμός δυνάμει νόμου ή εθίμου καθώς και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης, χωρίς να παρέχεται αντίστοιχη προστασία των σχετικών δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτρέπει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου και συγκεκριμένα να αποφεύγουν τη χρήση καταχρηστικών ρητρών σε καταναλωτικές συμβάσεις, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Προτρέπει επίσης τους καταναλωτές να μελετούν τις ρήτρες των καταναλωτικών συμβάσεων πριν τις υπογράψουν.

Related Articles