Loading...
 
Home  |  Useful Information  |  Announcements

Useful Information

Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη των έργων στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού (το Σχέδιο)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου (αριθμ. Αποφ. 87.215, ημερ. 3/4/2019) και λαμβάνοντας υπόψη:

       i.        την παράγραφο 9.4 του Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο δύναται να ζητήσει την ανανέωση των εγγυητικών πιστής εκτέλεσης των Έργων στην περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Έργων καθυστερεί λόγω μη υπαιτιότητας του αιτητή,·

      ii.        την παράγραφο 8.4.1 του Σχεδίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία για την υλοποίηση, ήτοι την κατασκευή, την σύνδεση στο δίκτυο και την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας από τη ΡΑΕΚ, καθορίζεται σε 8 μήνες από την ημερομηνία αποδοχής των Τελικών Όρων Σύνδεσης (ΤΟΣ) για Φωτοβολταϊκά συστήματα και·

     iii.        για τα περισσότερα έργα, οι ΤΟΣ δεν έχουν ακόμα εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί σε χρόνο, σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης (η Εγγυητική) του έργου,·

αποφάσισε όπως οι Εγγυητικές για τα έργα που εντάχθηκαν στο Σχέδιο, τροποποιηθούν ώστε η ημερομηνία λήξης να επεκτείνεται μέχρι τις 31/12/2022.

Νοείται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 του Σχεδίου, το ΥΕΕΒ δύναται να απελευθερώσει τις εγγυητικές πιστής εκτέλεσης των Έργων νωρίτερα, σε περίπτωση που το έργο τεθεί σε Εμπορική λειτουργία ή στην περίπτωση που η Πολεοδομική ή η Οικοδομική Αρχή απορρίψει την αίτηση για έκδοση σχετικής άδειας.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν την πιο κάτω διαδικασία υποβολής της νέας ή τροποποιημένης Εγγυητικής:

  1.   Οι νέες ή τροποποιημένες Εγγυητικές να αποστέλλονται ως ακολούθως:

            α.    Με συστημένη επιστολή προς:

                   Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας,  

                   Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

                   Ανδρέα Αραούζου 13-15,

                  1421 Λευκωσία,

και

            β.    Αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

                   i.    energyservice@meci.gov.cy,

                   ii.    ispyrides@meci.gov.cy

 

     2.   Τα πιο πάνω, να συνοδεύονται από καλυπτική επιστολή στην οποία να αναγράφεται:

           α.    Η Επωνυμία της Εταιρείας

           β.    Ο αριθμός Άδειας ή Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ

           γ.    Η ισχύς του έργου

           δ.    Κατά πόσον η Εγγυητική είναι νέα ή τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης.

 Σημειώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται για την απελευθέρωση της εγγυητικής περιγράφεται στην Ανακοίνωση με ημερομηνία 26/6/2020.

 

 

 

Related Articles