Loading...
 
Home  |  Ministry

Previous Ministers

10.07.2020 - 28.02.2023

Natasa Pilides

01.03.2013 - 09.07.2020

Georgios Lakkotrypis

20.03.2012 - 28.02.2013

Neoklis Sylikiotis

05.08.2011 - 19.03.2012

Praxoula Kyriakou-Antoniadou

29.02.2008 - 04.08.2011

Antonis Paschalides

13.06.2006 - 28.02.2008

Antonis Michaelides

01.03.2003 - 12.06.2006

Giorgos Lillikas

28.02.1998 - 28.02.2003

Nicos A. Rolandis

12.11.1997 - 27.02.1998

Michalakis P. Michaelides

28.04.1995 - 11.11.1997

Kyriakos Christofi

28.02.1993 - 27.04.1995

Stelios Koiliaris

28.02.1988 - 17.01.1993

Takis Nemitsas

07.01.1985 - 27.02.1988

Michalakis P. Michaelides

20.04.1982 - 06.01.1985

Georgios Andreou

10.09.1980 - 19.04.1982

Constantinos Kittis

09.03.1978 - 09.09.1980

Andreas N. Papageorgiou

05.10.1976 - 08.03.1978

Antonios I. Pierides

15.01.1975 - 04.10.1976

Michael G. Kolokasides

08.08.1974 - 14.01.1975

Evagoras Lanitis

16.06.1972 - 15.07.1974

Michael G. Kolokasides

01.07.1970 - 15.06.1972

Andreas M. Loizides

15.06.1968 - 30.06.1970

Nicos G. Demetriou

13.03.1968 - 14.06.1968

Renos Solomonides (provisional)

16.08.1960 - 10.03.1968

Andreas Araouzos

Απρ. 1959 - 15.08.1960

Paschalis Paschalides

Announcements

Press Office